EU-domstolen förbjuder parallelljustis mellan EU-stater

(Från Mehr Demokraties hemsida)

Europadomstolen har idag (6 mars) beslutat att skiljedomstolar avseende avtal om skydd för investerare mellan EU-stater inte är förenliga med EU-rätten. Med andra ord får ickestatliga skiljedomstolar inte förekomma inom EU. Dagens domstolsutslag från EU-domstlolen i Achmea-fallet kunde betyda slutet för de omkring 200 avtal beträffande investerarskydd som har klausuler som betyder investerar-stat-tvister genom skiljedom mellan EU-stater.

EU-domstolen betonar att skiljedomstolar inte får göra anspråk på att vara en medlemsstats domstol. Gällande tvister mellan investerare och stater, måste en sådan domstol besluta, som tillhör EU:s rättssystem och därmed är i position att säkerställa EU-rätten. ”Alla EU-medlemsstater gör nu bäst i att avsluta sina avtal om investerarskydd med andra medlemsländer”, drar vår förbundsstyrelsemedlem Roman Huber som slutsats.

Domen är också en positiv signal för överprövningen av handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada huruvida det är förenligt med EU-rätten. Belgien har vänt sig till EU-domstolen i frågan och speciellt gällande skiljedomstolar. Så här långt kan alltså skiljedomstolar användas av utländska investerare för att kringgå domstolsväsendet i vilken medlemsstat som helst och istället få sin rätt via privata tribunaler. Mot CETA har lämnats flera grundlagsklagomål och en ”Organstreit” från vänsterpartiet till författningsdomstolen i Karlruhe. Mer än 125 000 medborgare har stött det av Mehr Demokratie, Campact och foodwatch initierade grundlagsklagomålet ”Nej till CETA”, i vilket parallelljustisen kritiseras som demokratiproblem. Enligt vårt förbunds åsikt borde konflikter mellan stater och investerare klaras av inom ramen för det bestående rättssystemet. I länder som är fungerande rättsstater, behöver investerare inga specialmöjligheter för klagomål.

Bakgrundsinformation

EU-domstolens dom berör en tvist mellan företaget Achmea, som ingår i en nederländsk försäkringskoncern, och Slovakien. Saken gällde om koncernen kunde göra skadeståndsanspråk på Slovakien på grund av ett avtal om investerarskydd mellan Nederländerna och Slovakien. Achmea hade klagat över förlorad vinst, efter det att landet liberaliserat försäkringsväsendet. En skiljedomstol, som sammanträdde i Frankfurt am Main, beslöt att Slovakien brutit mot avtalet om investerarskydd och alltså skulle betala 22,1 miljoner Euro till Achmea. Slovakien å sin sida överklagade till tyska Förbundsdomstolen (då orten för utslaget var i Frankfurt, är tysk domstol överklagningsinstans) och krävde upphävande av domen. Förbundsdomstolen gick i sin tur till EU-domstolen, som slutgiltigt avgjorde att den klausul i avtalet, som Slovakien klagat över inte är förenlig med Arbetsmetod för Europeiska Unionen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.