#GlobFor18: Lära av Rom…

(Från Mehr Demokraties hemsida)

Global Forum on Modern Direct Democracy var storartat. Detta eftersom det möjliggjorde så många möten och eftersom det blev uppenbart för oss alla, att i hela världen hundratusentals människor arbetar för att uppdatera demokratin. I vår (mycket långa) redogörelse över forumet vill vi dela höjdpunkterna, insikterna och erfarenheterna med er. Vi trär upp detta till ett radband. Varje pärla får stå för sig. Ett highlight på slutet.

Författat av:
Roman Huber (Verksamhetsansvarig i Mehr Demokraties förbundsstyrelse)
Claudine Nierth (talesperson för Mehr Demokraties styrelse)
Alexander Trennheuser (styrelsemedlem i Mehr Demokratie)
Ralf-Uwe Beck (talesperson för Mehr Demokraties styrelse)

Pärla 1: Vad lär vi oss av 3 000 års politik i Rom

Rom har under de förgångna tre tusen åren upplevt nästan varje politiskt system, som finns i världen: Republik, kejsardöme, teokrati, oligiarki, konstitutionell monarki, fascism, demokrati. Matthew Kneale har i sitt tal sammanfattat Roms politiska historia (på engelska) https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/globfor18-speech_matthew_kneale.pdf, Han avslutar med påpekandet att ’demokratiska ledare ska minnas en sak; nämligen att de tjänar vanliga människor. De behöver lyssna på väljarna, inte på dem som har pengar att betala in i partikassor. Jag ser inte att det är dags att förtvivla, men dags att vara uppmärksamma’. En anspelning har fascinerat oss; den romerska republiken förstördes av en slavekonomi och ojämlikhet… Även idag har vi i hela världen en tilltagande uppdelning och ett ekonomiskt system, som exploaterar människor. Är det alltså att lära av historien att ojämlikhet förstör demokratin?

Pärla 2: Demokratins framtid äger rum i städerna

Smart Cities kommer att lösa sina problem själva med ny teknologi, de kommer inte att vänta tills de långsamma nationella strukturerna kommer ifatt. Därtill en korthistoria från Spanien – berättad av Open-source-programmeraren Pablo Soto (Madrid): den 15 maj 2011 ägde demonstrationer rum i 50 spanska städer, som inte var organiserade av något parti, något fackförbund och ingen etablerad NGO…

Hundratusentals framförallt unga människor gick ut på gatorna. De ropade ”Democracia Real Ya!” Några år senare, vid kommunalvalen, steg många av dessa aktiva in på nya listor och partier. Deras huvudtema var åter demokratin. I Madrid och många andra städer finns de nu i kommunråd och som borgmästare/förvaltningstjänstemän. De uppfyller sina löften; startar delaktighetsprojekt.

Så är det i Madrid. Här kan medborgare själva besluta om insatser på 100 miljoner euro per år. Barcelona kommer att använda energin till 100% av grön energi och har infört en whistleblower-infrastruktur. Teknik-freaks säger att en kulturell revolution förestår. Den för ändamålet utvecklade Consul Software – se även decide.madrid.es – har under tiden kommit till användning runt om i världen. I över 90 städer och 18 delstater. Uruguay startar härnäst med den på nationellt plan.

Pärla 3: Levande-ljus-revolutionen i Korea

Miljontals människor gick förra hösten ut på gatorna i Sydkorea. De krävde avsättning av den dåvarande president Park och beskyllde henne för godtyckligt utövande av sin politiska makt. Kraven uppfylldes av författningsdomstolen på parlamentets anmälan.
Dagens president vill förankra möjligheten till omval och mer rättigheter för den kommunala nivån i grundlagen. Även i Asien kräver allt fler människor demokrati – en motvikt mot den allt större makt Kina kommer att ha? Nästa konferens äger rum 2019 i Taiwan.

Pärla 4: Ranglistan över direktdemokratin i världen

Vi vet att Schweiz är den ohotade ettan i direktdemokrati. Emellertid finns det inte några nationella folkomröstningar i USA. Men om vi bara betraktar kommunal och regional nivå, är USA nr 2 i denna rankning. Främst ligger Kalifornien. Här används direktdemokratin mest i världen utom Schweiz. För oss är det en liten överraskning att nummer 3 på dessa två nivåer är Tyskland – det fick vi klart för oss först på denna konferens. Detta kommer inte av en tillfällighet; med utgångspunkt i den fredliga revolutionen 1989 har vi i Mehr Demokratie gett vårt bidrag därtill. Det kan vi ett kort ögonblick vara stolta över;-)

Pärla 5: Software-plattformar kommer att vända ut-och-in på partilandskapet

Gianroberto Casaleggio, en av grundarna av femstjärne-rörelsen (M5S) vid sidan av Beppe Grillo, har utvecklat open-source-mjukvaran Rosseau. Hans son Davide fortsätter hans arbete och presenterade dem på Global Forum. Rosseau är M5S open-source-driftsystem och en av de viktigaste stöttepelarna för rörelsens framgång. 150 000 människor, medlemmar av M5S, är registrerade. Över denna plattform utvecklades partiprogrammet och valdes kandidaterna för de lokala, regionala och nationella valen – även dagens vice regeringschef i Italien Luigi Di Maio nominerades så. Dessutom kan aktiviteter, platsträffar, insamlingar osv organiseras. Spännande är möjligheten att vara med och skriva parlamentarikers lagförslag på alla nivåer – äkta participativ lagstiftning! Denna mjukvara ligger ljusår före de tyska partiernas online-strukturer. Under ”Cos´è Rousseau” listas alla egenskaper: https://rousseau.movimento5stelle.it

Pärla 6: Att klokt koppla participativ och direktdemokrati samman -> Citizens Initiative Review

I delstaten Oregon kommer årligen talrika folkinitiativ till omröstning. Många var komplicerade och undersökningar visade att allt för många väljare inte precis förstått, vad de röstade om. Det var födelseögonblicket för Citizens Initiative Review: https://healthydemocracy.org/cir    framfört av Manju Lyn Bazzell (Healthy Democracy Oregon). Idén är att 24 framlottade medborgare sysselsätter sig fyra dagar med innehållet i ett folkinitiativ och formulerar sedan i 750 ord (en A4) sin åsikt om det. Den står med i omröstningsbroschyren. Resultatet av de fyra dagarna blev under årens lopp mer perfekt i avseende på rättvisa, kompetens och transparens. Resultaten kunde vara mycket osäkra eller helt entydiga. Denna koppling mellan lottning och direktdemokrati vore en äkta innovation även för Tyskland.

Pärla 7: ”Direktdemokratin är bra för näringslivet och gör människor lyckligare”

Professor Bruno S. Frey har i åratal forskat med moderna ekonometriska metoder på å ena sidan ekonomiska effekter och å den andra på subjektivt känd lycka. Hans resultat är övertygande. I jämförelse med förut representativt organiserade kantoner eller delstater i USA är i direktdemokratiska områden

  • statsutgifterna per år 7 – 12% lägre,
  • ekonomiska underskottet ner till 30% lägre,
  • kostnadseffektiviteten upp till 20% bättre (t ex för sophämtning) och
  • produktiviteten och inkomsten per person c:a 5% högre.

Till det kommer att medborgarna är lyckligare, eftersom de är mer nöjda med den politiska processen och politikens resultat, men också eftersom de upplever sig själva som en verksam del av samhällets skeende.

Pärla 8: Online-röstning på Open-source-bas kommer att slå igenom

Det är väl bara en tidsfråga när val och omröstningar ska komma att äga rum digitalt. En företrädare för Smartmatic (se: www.smartmatic.com), den störste leverantören av e-röstnings-mjukvara i världen, berättade från Estland. Där har sedan 2005 nio nationella val ägt rum. I det första använde 2% av väljarna möjligheten till e-röstning; i det nionde var det uppe i en tredjedel av väljarkåren. Vid e-röstning måste i motsats till alla andra internet-applikationer en säkerhets-garanti ges; å ena sidan kontrollen av användaren (id, autentisering) och å den andra att anonymitet garanteras (valhemlighet, fritt val). Kort sagt, vid bankärenden online kan man i alla lägen följa pengarnas väg, men vid e-röstning får man inte göra det, då rösten ska avges anonymt. Dagens val med pappersvalsedlar är övertygande och uppenbart enkelt. Trots det finns många trakter i världen, där pappersvalsystemet inte fungerar perfekt. E-röstningssystem kan vara till hjälp här. Om därigenom valdeltagandet ökar, är det prima. Man får inte förbise att e-röstning annars inte medför något verkligt demokratiskt mervärde.

Pärla 9: Utträde per folkomröstning – ett medel att göra våldsamma konflikter fredliga

Ett av de mest spännande workshops var det på temat utträde, även därför att basker och spanjorer var närvarande.I det här ämnet hölls det hos Mehr Demokratie komplexa diskussioner under de förgångna åren i anslutning till omröstningarna i Skottland, Katalonien och brexit. Därför nu bara några skärvor och intressanta anmärkningar till detta:

Utträdesrätten, också rätten till självstyre, strider mot rätten till statlig suveränitet och integritet.

Den klassiska metoden för att legitimera utträde eller avstyckning är folkomröstning.

Ensidiga utträden och självförklarat utträde har följdproblem; det finns ingen absolut utträdesrätt i folkrätten; det finns heller ingen bindande internationell process för det.

Ofta kan konflikten eller utträdet förhindras genom vittgående rätt till självstyre.

Ofta äger utträden också rum för sent; i fallet Öst-Timor, Sydsudan eller Kosovo hade genom tidigare avskiljning miljoner människoliv kunnat räddas.

I alla världens grundlagar borde regler för delstaters utträde och godkännande av statsgemenskap förankras.

Två exempel som kunde bilda skola:

Grönlands avskiljande från Danmark ägde rum genom två folkomröstningar. I den första folkomröstningen frågades om avskiljningsprocessen skulle startas. Sedan följde förhandling. Den andra omröstningen gällde förhandlingsresultatet. Hela processen var från början till slut genomtänkt. Vi föreställer oss gärna att brexit skulle ha gått igenom ett sådant förfarande.

I oavhängighetsomröstningen för Montenegro, var en kvalificerad majoritet på 55% nödvändig. På så sätt kan knappa majoriteter förhindras. Om 55% uppnås, är avståndet till minoriteten på 45% tydlig. Högre miniminivåer kan man knappast använda; alltså var det möjligen en mycket klok kompromiss.

Pärla 10: ”Fantastiskt nytt lagförslag för direktdemokrati i Italien”

Hittills finns i Italien på nationell nivå framför allt Referendum abrogativo, alltså en upphävande rättighet. Därmed kan lagar helt eller delvis upphävas. Det har hittills hållits c:a 70 folkomröstningar. En sådan folkomröstning inleds genom underskrift av 500 000 medborgare och är bara giltig om 50% av ALLA väljare röstar. Detta så kallade deltagarkvorum leder i regel till uppmaningar till röstbojkott och till ogiltighet för fabulösa 40% av alla folkomröstningar bara för detta kvorum. Röstas gör det om frågor som aborträtt, löner, rösträtt, parlamentets finansiering, jakträtt, atomkraft, vatten etc.

Nästa vecka kommer minister Riccardo Fraccaro, femstjärnerörelsen (M5S), världens förste direktdemokratiminister, att  presentera ett nytt förslag till en initiativrätt i Italien. Med 500 000 underskrifter skall en bindande omröstning om en fråga kunna tvingas fram. Det speciella med det är att det vid omröstningens slut inte finns någon gräns för minsta deltagande eller godkännande. Majoriteten av rösterna räknas som vid valen. Då detta förankras i författningen, gäller det också för alla andra former av folkomröstningar i Italien.

Det vore INNOVATIONEN för beslutande folkomröstningar i Europa.

Den väsentliga orsaken till denna framställning var enligt minister Fraccaro:

”Den representativa demokratin är i en global kris. Eliter förlorar i otroligt stor utsträckning förtroende. Människor kan och vill ta sina liv i sina egna händer och vara med och bestämma. Ett svar på detta var i Italien grundandet av Femstjärnerörelsen. Vi har i valkampanjen lovat medborgarna att ge dem tillbaka nyckeln till institutionerna. Det vi lovade i valkampen, står nu i regeringsdeklarationen och det ska vi förverkliga.”

Vi har nog aldrig förr hört ett så inspirerande tal till förmån för demokratin från en medlem av ett lands regering. Som avslut på konferensen talade Luigi Di Maio, tjänstgörande vice regeringschef i Italien. Han bekräftar detta och förklarar hur medborgare i framtiden ska kunna medverka vid lagstiftningen och medverka redan i förarbetet. Vi är verkligen spända på att se, vad det till sist står i den italienska författningen.

Därmed kommer vi på slutet till ett besvärligt kapitel; Fem-stjärne-rörelsens roll i Italien. Vi har fått några kritiska kommentarer på vårt senaste Newsletter att vi skulle beskriva M5S alltför positivt. Fem-stjärne-rörelsen gick fram som starkaste parti i de senaste valen med nästan 33% och bildar nu regering med Lega Nord (17%). I Tyskland kommenteras detta ofta kritiskt; båda partierna betecknas som populistiska eller ibland som extrema. Just de krassa och människofientliga uttalandena av inrikesminister Salvini bidrar till det och snedvrider förmodligen också totalbilden.

Vi kan och vill nu inte politiskt kommentera Italiens högst komplexa inrikespolitik, men riktar en förutsättningslös blick på Fem-stjärne-rörelsen. Våra kronvittnen är här våra italienska vänner till Mehr Demokratie i Syd-Tyrolen. Vi känner varandra sedan årtionden och har förtroende för varandra. I långa samtal med dem blev vi ofta överraskade över deras inordning i det politiska skeendet. Så från deras synvinkel skulle alltid en nyliberal politik väljas bort.

Våra personliga möten med människor från Fem-stjärne-rörelsen var i förgångna år alltid positiva. De representerar en ny politikstil. Mehr Demokratie kommer i varje fall att noga iaktta de demokratiska reformstegen i Italien.

Vi tackar Bruno Kaufmann och Joe Mathews, de båda co-presidenterna för ”Global Forum on Modern Direct Democracy” och hela teamet från Democracy International. Där utförs ett otroligt bra och viktigt arbete.

Detta bidrag offentliggjordes på Mehr Demokraties hemsida av Charlie Rutz

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.