Demokratidagen Stockholm 2015

Demokratiskolan är initiativtagare och anordnare av Demokratidagen Stockholm 2015.
Det är ett heldagsseminarium på temat ”medborgerlig påverkan i Sverige och inom EU”.
Syftet är att ge en översikt av de demokratiska verktygen som står till buds för att som aktiv medborgare kunna vara med och påverka politiken i sin hemkommun och i EU.
Hur ser nuläget ut för deltagande demokrati? Vad behövs för att utveckla demokratin i framtiden?
Bland föredragshållarna finns regeringens Demokratiutredning och Europakommissionen, med flera.

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmäl dig genom att klicka här

Hemsida och program – klicka här

10.00 – 10.15 Öppning

Johan Wullt, media och Kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige,
Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige samt
Thomas Larsson initiativtagare från Demokratiskolan, hälsar välkomna och ger en kort introduktion till det nya demokratiska landskapet samt syftet med seminariet.

10.15 – 10.45
Det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin

Bruno Kaufmann, statsvetare, journalist och lokalpolitiker ger en introduktion till den moderna representativa demokratin. Vad innebär det aktiva medborgarskapet och deltagandet på lokal, regional, nationell och europeisk nivå?

10.45-11.15
Europeiskt medborgarinitiativ – Du kan bestämma dagordningen!

Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare direkt påverka EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, presenterar det europeiska medborgarinitiativet och hur det gått hittills samt vilka andra verktyg för demokratiskt inflytande som finns på EU-nivå.

Det europeiska medborgarinitiativet infördes i EUs fördrag 2009 och sedan 2012 kan 1 miljon EU-medborgare uppmana  EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag. Initiativet syftar till att öka medborgarnas demokratiska deltagande och inflytande i unionen. Medborgarinitiativet kompletterar medborgarnas rättigheter att göra en framställning till Europaparlamentet och klaga hos Europeiska ombudsmannen.

11.15-11.30
Paus

11.30-12.00
Framställning till Europaparlamentet: så fungerar det!

Framställningsutskottet är länken mellan unionsmedborgarna och EU:s institutioner.
Cecilia Wikström, Ordförande i Europaparlamentets framställningsutskott berättar om sitt arbete för att EU bättre ska kunna tillvarata medborgarnas direkta erfarenheter av unionens lagstiftning.

12.00-12.45
Demokratiska verktyg i EU – paneldiskussion

Deltagare:
Katarina Areskoug Mascarenhas – chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Cecilia Wikström – Ordförande i Europaparlamentets framställningsutskott
Bruno Kaufmann – Statsvetare och journalist
Frågor från publiken

12.45 – 13.35 – Lunch

13.35 – 13.50
Den Svenska demokratipolitiken

Helena Josefson, chef för enheten för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet ger en översikt av demokratipolitiken.

13.50-14.15
Presentation av Demokratiutredningen

I juli 2014 tillsattes en utredning med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Daniel Lindvall, huvudsekreterare på Demokratiutredningen presenterar en översikt av Demokratiutredningen 2015

14.15 – 14.30
Medborgardialog i Sveriges kommuner

Adiam Tedros, sekreterare på Demokratiutredningen presenterar Demokratiutredningens översyn av medborgardialogen i Sverige, omfattningen av denna och hur den tar sig uttryck. Utmaningar vi har sett, ur ett medborgarperspektiv, men också de många möjligheter som dialogen ger.

14.30 – 15.00
Det förstärkta folkinitiativet – Folkomröstningar i kommunerna

2011 infördes ”Lagen om det förstärkta folkinitiativet” i Sverige. Sedan dess har det startats ett femtiotal initiativ för kommunala folkomröstningar. Hur har det gått med dessa? och hur ser framtiden ut för lokal deltagardemokrati? Daniel Lindvall, Huvudsekreterare på Demokratiutredningen kommer att ge en översyn av folkinitiativet och hur det påverkar den lokaldemokratiska utvecklingen.

15.00 – 15.30
Demokratikommun – på väg till en deltagande infrastruktur

Bruno Kaufmann introducerar ett nytt koncept av demokratistöd med exempel från bland annat Falu kommun, där han leder den nybildade Val- och Demokratinämnden.

15.30-15.45 – Kaffepaus

15.45 – 16.30
Paneldiskussion – Vad behövs för att utveckla demokratin?

Vad behövs för att utveckla demokratiarbetet? Hur samspelar verktygen på lokal, regional, nationell och europeisk nivå?
Frågor och kommentarer från publiken

Anmäl dig här – platser kvar

One thought on “Demokratidagen Stockholm 2015

 1. Jag såg nyss Henry Ascher på SVT-forum.
  Frågan var: Hur kan vi påverka demokratin i Sverige och Europa?
  Mitt svar: Genom att gå och rösta på valdagen, vi har nio partier i Sverige som vi kan rösta på, och det gör det kanske lite svårt.
  Likafullt är det ett ansvar som läggs på varje röstberättigad att välja det parti som man känner mest tillhörighet till.
  Det får alltså inte gå till som när Hitler röstades in i Tyskland.
  Att den som tillsynes kommer med en enkel lösning på ett aktuellt problem skaffar sig röster från väljare som inte reflekterat över vilken typ av människor de väljer in i vårt parlament.
  Det är säkert viktigt att de politiska partierna får fler medlemmar och helst aktiva sådana.
  Viktigare är nog ändå att partierna har möjlighet att ta emot synpunkter från folket och svara på frågor om politiken och följderna av vissa beslut.
  Jag bor inte i Stockholm och kan inte sitta med i publiken, jag tycker ändå att demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga och vill ge beröm för Henry Ascher som tydligt visade på individens ansvar.
  MVH
  Conny

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.