kaufmann

Bruno Kaufmann: Demokratin måste förstärkas

Bruno Kaufmann som är länge jobbat med demokratifrågor, skriver idag i Dala-Demokraten att  samhället står inför stora förändringar och att det därför är viktigt att stärka de demokratiska rättigheterna.

”Vårt demokratiska samhälle står inför stora utmaningar och måste förstärkas. Sedan 1980 har de politiska partierna förlorat nästan tre av fyra medlemmar.”

Det konstaterar Bruno Kaufmann, Falun, ledamot i den parlamentariska referensgruppen i 2014:års demokratiutredning.

Läs mer

Demokratiskolan

Så vill Demokratiutredningen förbättra demokatin

Demokratiutredningens slutbetänkande.
Seminarium i ABF Huset 18 januari 2016:

Idag lämnar Demokratiutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Den innehåller en rad förslag för att förbättra demokratin i Sverige. Grundtanken är att folk ska kunna påverka politiken även mellan valen. Det nuvarande systemet fungerar ganska dåligt enligt bl.a Olle Wästberg som är ordförande för utredningen

Demokratiutredningen. Det låter som ytterligare en tråkig statlig utredning för att politikerna ska kunna skaffa sig i alibi i demokratifrågan. Med faktumet är att 2014 års Demokratiutredning – som avslutas idag – faktiskt har en hel del ganska vågade förslag och dessutom riktar skarp kritik mot Sveriges demokratiska system. Det här den utredningen handlar inte om hur konstitutionen ska fungera utan har fullt fokus på folket inflytande mellan valen. Det kallar det för ”mellanvalsdemokrati”.

Läs mer

Demokratiutredningen Olle Wästberg

Intervju med Olle Wästberg  – ordf. i Demokratiutredningen

2016 – 01 – 12

Det händer en del på demokratiområdet. De senaste åren har det kommit nya lagar som gör att medborgarna har fått lite mer att säga till om, eller i alla fall som ger folket rätt att göra sin röst hörd . . .  eller hur är det nu egentligen?

Demokratiskolan träffade Demokratiutredningens ordförande Olle Wästberg och reder ut begreppen.

Läs mer

Reforming the ECI is vital for European democracy | EurActiv

 Three years after the entry into force of the ECI (European Citizens’ Initiative) regulation it seems “easier for a camel to pass through the eye of a needle” than to register an ECI, writes Assya Kavrakova.
Assya Kavrakova is the Director of ECAS.

images40% of the initiatives submitted for registration – 20 out of 51 – have been rejected, as the European Commission found them “falling manifestly” outside the EU competences. This has brought a lot of disappointment and has raised a series of questions about the criteria for registration, their interpretation by the European Commission, the transparency of the decision-making process (the so-called “legal admissibility test”), and the need for tailor-made support and advice to ECI organisers with regard to the suitability of particular Treaty provisions.

Läs mer

Valsta bibliotek får nya lokaler – ”Ett totalt nytt koncept”.

Projektledare. Monica Dahlgren var tidigare bibliotekchef i Sigtuna kommun. Hon går i pension efter att biblioteksprojektet avslutats. <br /><div class="byline italic">Bild: Jeanina Santiago</div>

På lördag invigs nya Valsta bibliotek – ”Ett totalt nytt koncept”.

Det nya konceptet är att biblioteket, stadsdelsutvecklingsinitiativet Valstasatsningen och ett medborgarkontor, som kommer att börja i en mindre skala, ska inrymmas i samma lokal i centrumbyggnaden. Valstaskolan kommer även fortsättningsvis att nyttja det som sitt skolbibliotek. Verksamheterna kommer att ta upp 650 kvadratmeter.

– Vad vi är ute efter är direktdemokrati. Det ska vara möjligt att komma till biblioteket och ta reda på saker och ting, säger Monica Dahlgren.

Läs mer

Demokratiskolan

Demokrati som varumärke

Demokrati betyder folkstyre och kan anta många former. Vi, det vill säga folket kan vara med och påverka och besluta vid allmänna debatter och folkomröstningar. Det låter bra med demokrati, men har vi någon egentlig demokrati? Eller har demokrati kommit att bli ett varumärke?

De folkvalda vill förknippas med demokrati och vinna våra röster i demokratins namn. Och de bygger egna personliga varumärken där demokrati blir en viktig ingrediens, men det är mest en läpparnas bekännelse.

Läs mer