10 punkter för att förbättra demokratin.

Deltagarna på internationella demokratidagen enades slutligen kring en topp-i-tio-lista för angelägna demokratireformer, som härmed publiceras på arrangörernas webbsidor och lämnas över till demokratiministern. Där handläggs för närvarande alla remissvar på EU- och Sverige-demokratiutredningar. Något som så småningom ska resultera i en demokratiproposition till riksdagen förre nästa val, som äger rum i september 2018. Reformförslagen som hamnade i topp-tio-listan på internationella demokratidagen är följande:

1) Sänk rösträttsåldern till 16 år
Förslaget tar fasta på demokratiutredningens förslag om en försöksverksamhet i en rad kommuner till lokalvalen 2018 och 2022. Många deltagare på Europahuset ansåg att dagens valsystem ger för få tillfällen för unga medborgare att komma in
i det aktiva medborgarskapet.

2) Inför ett system med e-legitimation för alla
Med utgångspunkt i ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting tyckte deltagarna att ett sådant system skulle underlätta för att genomföra val, omröstningar och namninsamlingar på nätet på ett mer rättssäkert och effektivt sätt.

3)   Stärk utbildningen kring aktivt medborgarskap i skolan
Det finns redan idag ett klart demokratiuppdrag för den svenska grund- och gymnasieskolan. Trots detta förfogar många yngre knappast över några kunskaper om hur de kan påverka i sin kommun, region, Sverige och Europa. Många deltagare prioriterade därför fram sådana förstärkningar.

4)   Satsa på den deltagardemokratiska infrastrukturen
I många kommuner har möjligheterna för fysiska möten medborgare emellan minskats på senare år. Men det behövs flera sådana icke-kommersiella, ”neutrala” mötesplatser i ett samhälle med stor mångfald och stort behov av politiska samtal och möten.

5)   Underlätta för bättre folkomröstningar
Direktdemokratiska inslag i den svenska demokratin – som tex medborgarinitiativ och folkomröstningar – har hittills varit ganska så undanskymda och hanterades ofta rätt dåligt. På internationella demokratidagen betonades därför behovet av bättre stöd, regelverk och hantering av medborgarbeslut i sakfrågor – i syfte att stärka sammanhållningen både lokalt och i hela landet.

6) Inför en ungdomskvot för valda församlingar
Som en uppföljning av det prioriterade förslaget på sänkt rösträttsålder ansåg många deltagare på internationella demokratidagen att yngre människors ställning i valda församlingar ska säkerställas genom en s k ”ungdomskvot”, jämförbart t ex med den aktuellt diskuterade könskvoteringen i börsnoterade bolag.

7) Stärk fritidspolitikernas ställning
Tusentals förtroendevalda sköter sina ofta mycket tidskrävande politiska uppdrag i dag under rätt så svåra förhållanden. Fritidspolitiker hotas ibland och arvoderas på en låg nivå. Därför är det idag svårt att rekryterade nya krafter. En strategi för förstärkning efterfrågades av många på demokratidagen.

8) Decentralisera den demokratiska infrastrukturen

Både i städer och på landsbygden samlas idag mycket av den politiska och administrativa infrastrukturen på centralt håll. Det försvagar demokratins legitimitet och funktionen för aktivt deltagande. Deltagarna efterfrågar därför åtgärder för att decentralisera servicepunkter som har bäring för aktiva medborgarskapet.

9) Tydligare spelregler för medborgardialoger
Att informera och konsultera medborgarna i viktiga och stora samhällsfrågor – som t ex en översiktsplan – tillhör idag vardagen. Men mycket ofta görs det utan en klar plan och strategi. Här satt deltagarna vid demokratidagen upp en sista tio-i-topp prioritering: behovet av tydligare och gemensamma spelregler.

10) Höja representativiteten i valda församlingar
Bland de aktiva förtroendevalda finns idag vissa grupper i samhället mycket överrepresenterade, medan andra nästan inte syns till. Det efterfrågas därför en tydligare strategi för att de folkvalda bättre ska spegla medborgarkåren i stort.

Här hittar program och webbsändningen från 2016:års internationella demokratidag:
http://www.europahuset.eu/index.asp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.