Välkommen till Demokratidagen 2016

Demokrati – temadag om möjligheterna, begränsningarna och framtidsperspektiven för det deltagande folkstyret och det aktiva medborgskapet i kommuner, landsting, Sverige, Europa och världen.

Hur kan vi åstadkomma ett mera aktivt och ansvarstagande medborgarskap? Välkomna att vara med och ta fram svar under detta heldagsseminarium på Europahuset i Stockholm. Målet är att ta fram förslag som möter dagens utmaningar och bidrar till en mera deltagande demokrati.

Med inlägg och tankar från ledande politiker, forskare och representanter för det civila samhället som inspiration kommer vi att samtala om starkare länkar och kontaktytor mellan individer och institutioner, både lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Temadagen fokuserar på att höja förståelsen och kunskapen kring ett lite undanskymt politikområde, demokratipolitiken. Det gör vi tillsammans med deltagare från både förvaltning, media, politik, högskola, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans ska vi identifiera de viktigaste demokratipolitiska reformerna framöver.

Under förmiddagen blir det tre delseminarier, som vart och ett tar upp en politisk arena. Den globala, den europeiska och sedan Sverige med staten, landstingen och kommunerna. Eftermiddagen ägnas åt arbetsgrupper, där morgonens förslag diskuteras och en avslutande omröstning kommer att äga rum kring de prioriterade åtgärderna.

Temadagen länkas till två stora demokratiutredningar som presenterades under våren: Låt fler forma framtiden (SOU2016: 5) och EU på hemmaplan (SOU2016: 10). I båda fallen väntas nu en proposition från regeringen kring konkreta reformer för att stärka upp den deltagande demokratin.

Demokratikonferensen är ett samarbete mellan EU-kommissionens representation i Sverige, International IDEA, Schweiziska Ambassaden och Demokratiskolan vid Studiefrämjandet.

Program

Från kl. 8.00 – Registrering

Kl. 8.30 – Introduction and welcoming words by co-organisers

Katarina Areskoug Mascarenhas, Head of the European Commission Representation in Sweden, Bruno Kaufmann, moderator, Thomas Larsson, project manager, Demokratiskolan and Christian Schoenenberger, Ambassador of Switzerland to Sweden.

9.00 – From local to global: International challenges of participatory democracy (eng)

Keynote speaker: Yves Leterme, Secretary General, International IDEAPanel: Lawen Redar, Member of the Swedish Parliament (S), Lena Ag, Secretary General, Kvinna till Kvinna, Keboitse Machangana, Director Global Programs, International IDEA, Ludvig Beckman, Deputy Head of the Department of Political Science, Stockholm University.

Moderator: Annette M. Fath-Lihic, Senior Programme Manager Electoral Processes, International IDEA

Kl. 10.00 – Paus

Kl. 10.15 – Aktivt medborgarskap i Europa – utopi eller verklighet?

Huvudtalare: Maria Strömvik (tbc), docent vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och regeringens utredare ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10)

Panel: Eva Sjögren, direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Birgitta Ohlsson tidigare Europa- och demokratiminister, riksdagsledamot (L), Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Erik Windmar, ämnesråd Statsrådsberedningens EU-enhet.

Moderator: Johan Wullt, kommunikationschef, EU-kommissionens representation i Sverige.

Kl. 11.15 – Paus

Kl. 11.30 – Deltagande demokrati i Sverige. Låt flera forma framtiden.

Huvudtalare: Olle Wästberg regeringens utredare för ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)

Panel: Lena Langlet, demokratisamordnare, Sveriges kommuner och landsting, Niklas Nordström, kommunstyrelsens vice ordförande Luleå (S), Felix König, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke, Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet.

Moderator: Bruno Kaufmann.

Kl. 12.30 – Lunch

Kl. 13.30 – World café: Mot en starkare demokrati i Sverige, Europa och världen.

Gruppdiskussioner om de mest angelägna reformförslagen. Under tre avsnitt om 30 minuter vardera diskuteras de olika demokratiarenorna -lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Kl. 15.10 – Paus

Kl. 15.30 – Presentation och sammanfattning av eftermiddagens gruppdiskussioner

De tio främsta reformförslagen sammanställs, publiceras på medarrangörernas webbsidor och lämnas över till demokratiminister Alice Bah Kunhke.

Demokratikonferensen samarrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige, International IDEA, Schweiziska Ambassaden i Sverige och Demokratiskolan vid Studiefrämjandet.

Datum: torsdag 15 september
Tid: kl. 08.30 – 16.00  (registrering och kaffe från kl. 08.00).
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälanhttp://bit.ly/28MM8nL senast fredag 9 september.
Avgiftsfritt. Fika ingår.
Konferensen kommer att hållas delvis på engelska.

Välkommen!